x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Humanistinen tiedekunta » Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Y07 Kirjallisuudentutkimuksen metodit 3 op
Vastuutaho
Laitoksen yhteiset opinnot
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009

Osaamistavoitteet

Perehtyminen kirjallisuudentutkimuksen keskeisiin teorioihin ja metodeihin.

Sisältö

1900-luvun keskeisten kirjallisuusteorioiden ja metodien kriittistä tarkastelua strukturalismista jälkistrukturalismiin, feministisestä kritiikistä jälkikoloniaaliseen kirjallisuudentutkimukseen erityisesti opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -työnsä
kirjallisuudentutkimuksen alalta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentojen lisäksi luentopäiväkirjaan vaaditaan täydentävää lukemista luennoitsijoiden ohjeiden mukaisesti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Luentopäiväkirjan perusteella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos