x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Humanistinen tiedekunta » Kieli- ja käännöstieteiden laitos
KIYHY05 Kielentutkimuksen metodit 2 op
Vastuutaho
Laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
yleisen kielitieteen lehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tukea tieteellisten opinnäytteiden tekoa esittelemällä kielentutkimuksen ongelmia, kuten tutkimuksen kohteen valinnan tai rajaamisen tärkeyttä ja tutkimusmenetelmien roolia opinnäytteiden teossa.

Sisältö

Kurssilla esitellään erilaisia kielitieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja tieteellistä näkökulmaa ihmiskielen moninaisiin ilmenemismuotoihin. Kurssin sisältö vaihtelee vuosittain.

Toteutustavat

Opetuksen toteutustavat vaihtelevat vuosittain ja ne vahvistetaan opetusohjelman yhteydessä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Vaadittavat opintosuoritukset vaihtelevat vuosittain opetuksen toteuttamistapojen mukaan. Vaadittavat opintosuoritukset vahvistetaan opetusohjelman yhteydessä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos