x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Humanistinen tiedekunta » Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SLAFA12 Huk-tutkielma ja kypsyysnäyte 4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Syvennetään tutkielman aihepiirin hallintaa.

Sisältö

Laaditaan 15-20 sivun pituinen kandidaatintutkielma viimeistelemällä ja mahdollisesti täydentämällä aineopintojen proseminaarissa esitettyä esitelmää. Lisäksi suoritetaan erillinen tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte, jonka tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja suomen kielen hallintaa.
Joissain tapauksissa kypsyysnäytteen voi kirjoittaa myös venäjäksi, jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä sillä kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Tutkielmaopinnot (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos