x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Humanistinen tiedekunta » Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SLAFA6 Kaunokirjallisuuden analyysi 4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kirjallisuudentutkimuksen teorettiset perusteet ja osaa käyttää niitä kaunokirjallisten tekstien analysoinnissa.

Sisältö

Perehdytään venäjänkieliseen kirjallisuudenteoriaan ja sen käsitteisiin, luetaan ja analysoidaan joitakin 1800- ja 1900-lukujen teoksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Halizev, V., Teorija literatury. 2002.

Lisäkirjallisuutta:
Kantokorpi, M. - Lyytikäinen, P. - Viikari, A., Runousopin perusteet. 1990.
Rimmon-Kenan, S., Kertomuksen poetiikka. 1999.
Tomaševskij, V., Teorija literatury. Poėtika. 1996.
Hosiaisluoma, Y., Kirjallisuuden sanakirja. 2003.
Alanko O. - Käkelä-Puumala, T. (toim.), Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. 2003.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kaunokirjallisuus (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos