x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Humanistinen tiedekunta » Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Y02 Yleisen kielitieteen peruskurssi 3 op
Vastuutaho
Laitoksen yhteiset opinnot
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009

Osaamistavoitteet

Perehtyminen ihmiskielen yleisiin ominaisuuksiin ja rakenteellisen analyysin periaatteisiin.

Sisältö

Luentokurssi jakaantuu kahteen osaan. Alkujaksossa tarkastellaan ihmiskielten yleisiä ominaisuuksia ja moninaista merkitystä yksilöille, yhteisöille ja kulttuureille. Esillä on myös kielitieteen eri osa-alueiden ja tutkimusnäkökulmien lyhyt esittely. Jälkimmäisessä osassa esitellään kielen rakenteellisen kuvauksen alkeet. Mukana ovat fonologian, morfologian, syntaksin, semantiikan ja pragmatiikan tärkeimmät peruskäsitteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan joko osallistumalla luennoille ja niihin perustuvaan tenttiin tai osallistumalla kirjatenttiin yleisenä tenttipäivänä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luentotentin tai kirjatentin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuden avulla tenttimiseen: F. Karlsson, Yleinen kielitiede (ei lukua 2).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Puheopin laitos
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos