x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Humanistinen tiedekunta » Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SLAFA3 Syntaksi 2 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009
A102 Syntaksi 2 op

Osaamistavoitteet

Tuntea venäjän syntaktinen rakenne ja peruskäsitteet.

Sisältö

Perehdytään lauseenjäseniin, yksinkertaisten ja yhdyslauseiden eri tyyppeihin ja sanajärjestysteorian perusteisiin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Šeljakin, M. A., Spravočnik po russkoj grammatike. 2000. s. 219 - 240, 261-265, 293-339. tai
Vorob´eva, G. F. – Panjuševa, M. S. – Tolstoj, I. V., Sovremennyj russkij jazyk. Sintaksis. 1975.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suullinen ja kirjallinen kielitaito (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos