x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Humanistinen tiedekunta » Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SLAFP9 Venäjän historia ja kulttuuri 4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009

Osaamistavoitteet

Omaksua perustiedot Venäjän historiasta ja kulttuurista.

Sisältö

Perehtyminen erityisesti Venäjän 1800-luvun ja 1900-luvun historiaan ja kulttuuriin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kokonaistyöskentelyn perusteella

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luukkanen, A., Neuvostojen maa. Neuvostoliiton historia 1917-1991. 2004.
Hellberg-Hirn, E., Soil and Soul. The symbolic World of Russianness. 1998.
Egorov, B.F., Iz istorii russkoj kul'tury. Cast' V (XIX vek). 1996.
Pesonen, P., Venäjän kulttuurihistoria. 1999.
Lotman, Ju., Očerki po russkoj kul´ture XIX veka. Stat´i po tipologii i istorii russkoj kul'tury. s. 13-389.
Luukkanen, A., Hajoaako Venäjä?. 2001. s. 9-155.
Nuorluoto, J., Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. 2003.

Tenttikirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos