x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Humanistinen tiedekunta » Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SLAFP1 Keskusteluharjoitukset 2 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy keskustelemaan arkipäivän tilanteisiin liittyvistä aiheista sekä kykenee reagoimaan nopeasti erilaisissa puhetilanteissa.

Sisältö

Arkipäivän puhetilanteiden harjoittelu ja sanavaraston laajentaminen.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tuntityöskentelyn perusteella

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Perusopinnot (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos