x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEA2.1B Olio-ohjelmoinnin perusteet II 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op

Yleiskuvaus

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat molemmat opintojaksot Olio-ohjelmoinnin perusteet I ja Olio-ohjelmoinnin perusteet II (aiempi vastaava opintojakso TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 10 op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa ohjelmoida itsenäisesti laajempia olio-ohjelmia,
- osaa kirjoittaa helposti ymmärrettäviä olio-ohjelmia,
- hallitsee laajemmin abstraktit tietotyypit (erityisesti lista),
- osaa kuvata olio-ohjelman rakenteen UML:n avulla,
- tuntee versionhallinnan perusteet ja
- on tutustunut laajempien ohjelmien luomiseen ja dokumentointiin soveltuviin työvälineisiin.

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään olio-ohjelmoinnin liittyviä tietoja ja taitoja tekemällä harjoitustyö Java-kielellä ja dokumentoimalla harjoitustyö eri menetelmin. Lisäksi tutustutaan laajempien ohjelmien toteuttamiseen ja hallinnointiin soveltuviin työvälineisiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Luonnontieteiden tiedekunta