x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEA2.1A Olio-ohjelmoinnin perusteet I 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
tai vastaavat tiedot ja taidot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op

Yleiskuvaus

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat molemmat opintojaksot Olio-ohjelmoinnin perusteet I ja Olio-ohjelmoinnin perusteet II (aiempi vastaava opintojakso TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 10 op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää olio-ohjelmoinnin perusrakenteita,
- osaa ohjelmoida itsenäisesti pieniä olio-ohjelmia,
- pystyy soveltamaan oppimaansa myös muissa oliokielissä,
- tuntee abstraktien tietotyyppien (pino, jono ja lista) perusteet ja
- tuntee UML:n peruskäsitteet.

Sisältö

Käsiteltäviä aiheita ovat olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet (oliot, luokat, attribuutit ja metodit), periytyminen, abstraktit luokat, rajapinnat, monimuotoisuus, poikkeukset, tiedostot, abstraktit tietotyypit (pino, jono ja lista), UML-kaaviot sekä olioperustainen analyysi ja suunnittelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tietty määrä hyväksytysti ratkaistuja harjoitustehtäviä ja hyväksytty tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Luonnontieteiden tiedekunta