x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRS5 Tutkielmapiiri 5 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee laatimaan yksityiskohtaisen tutkimussuunnitelman tutkielman kirjoittamiseksi. Opiskelija osaa määritellä ja rajata tutkielmansa tutkimusongelman ja metodin. Opiskelija tuntee tutkielman kannalta keskeisen tutkimuskirjallisuuden ja pystyy laatimaan tutkielman kirjallisuusluettelon. Opiskelija kykenee jatkamaan tutkielman kirjoittamista laatimansa tutkimussuunnitelman pohjalta. Opiskelija pystyy soveltamaan valitsemaansa metodia ja vastaamaan asettamaansa tutkimuskysymykseen. Opiskelija osaa tehdä suunnitelmallisesti laaja-alaisia tiedonhakuja aiheestaan, yhdistellä eri lähteistä saamiaan tietoja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen, tuottaa niiden pohjalta uutta tietoa sekä noudattaa hyvää tieteellistä viittauskäytäntöä.

Sisältö

Opiskelija jatkaa syventävien opintojen seminaarissa aloitettua perehtymistä tutkimuskohteeseen ja aiheeseen liittyvään tutkimuskirjallisuuteen. Opiskelija laatii tutkimussuunnitelman ja tutkielman kirjallisuusluettelon sekä antaa palautetta muille seminaarin osanottajille. Opiskelija kirjoittaa tutkielman johdannon ja vähintään yhden käsittelyluvun seminaarin aikana. Tutkielmapiirin yhteydessä sovitaan tutkielman aiheesta, aikataulusta ja ohjauksesta professorin kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta