x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAA13B Makrotalousteoria II 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Taloustieteen professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaiset makromallit ja niiden erot ja osaa käyttää niitä kokonaistaloudellisten ongelmien ja talouspolitiikan analysointiin.

Sisältö

Makrotalousteoreettiset lyhyen aikavälin mallit, suhdanteet ja talouspolitiikka.

Toteutustavat

Jakson korvaaminen muulla soveltuvalla opintojaksolla on sopimuksen mukaan mahdollista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennolla ilmoitettu materiaali.

2. Mankiw, N. Gregory (2010): Macroeconomics, International Edition (7. painos tai uudempi). Worth Palgrave MacMillan. Luvut 10-15, 18-20, Epilogue.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu