x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAA12B Mikrotalousteoria II 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uusklassisen mikrotalousteorian keskeiset laajennukset ja erikoistapaukset ja osaa soveltaa taloustieteen analyysimenetelmiä niiden tarkastelussa.

Sisältö

Epävarmuus ja riski; päätöksenteko yli ajan; epätäydellinen kilpailu; peliteoria.

Toteutustavat

Jakson korvaaminen muulla soveltuvalla opintojaksolla on sopimuksen mukaan mahdollista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennolla ilmoitettu materiaali.

2. Varian, Hal R. (2010): Intermediate Microeconomics. A Modern Approach (8. painos tai uudempi). W.W. Norton & Company. Soveltuvin osin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu