x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRA3 Ranska III 4 op
Vastuutaho
Ranskan kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Ranska II tai vastaavat tiedot, esim. 3-4 lukiokurssia. Sekä kirjallinen että suullinen osaaminen taitotasolla A1.2.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KKRA3 Ranska III 4 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- pystyy puhumaan päivittäisistä tapahtumista ja itselleen tärkeistä asioista
- pystyy hallitsemaan lyhyitä sosiaalisessa elämässä vaadittavia taitoja
- on oppinut tuntemaan monia ranskankielisiä alueita ja ranskalaista elämäntapaa

Sisältö

Tunnilla tehdään ryhmässä tai pareittain puheharjoituksia ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä kirjoitetaan itsenäisesti esseitä. Opiskelijat tekevät pareittain tai ryhmässä esitelmän ranskaksi jostakin ranskalaisesta alueesta tai ranskalaisuuteen liittyvästä aiheesta.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t.

Opetuskieli

ranska, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja tehtävien tekeminen sekä vaaditut harjoitustyöt ja/tai suullinen tentti. Lopputentti voi olla ryhmäkoe ja sisältää suullisia tehtäviä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opetusjakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen opetukseen, sovitut harjoitustyöt ja kokeet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetuksen alkaessa opetusohjelmassa tai muuten.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Ranskan kieli (Ranskan kieli/LANCE)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus