x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES3 Espanja III 4 op
Vastuutaho
Espanjan kieli
Edeltävät opinnot
Espanja II tai vastaavat tiedot (esim. espanjan kielen lukiokursseja tai DELE perustaso, taitotaso A1-A2). Opiskelija osaa esittäytyä ja kertoa jotakin itsestään tai läheisestä ihmisestä. Hän ymmärtää taitotasolleen mukautettua kertovaa tai muun tyyppistä tekstiä ja osaa kysyä siihen liittyvistä yksityiskohdista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KKES3 Espanja III 4 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti arkipäivän tilanteissa menneessä ja tulevassa ajassa
- osaa tunnistaa espanjalaisen ja suomalaisen tapakulttuurin eroja sekä joitain espanjankielisen maailman elämän ja kulttuurin tunnusmerkkejä
- osaa yhdistää ajatuksia toisiinsa erilaisin sidoskeinoin
- hallitsee mm. adjektiivin taivutuksen, pronominit, preteritin ja imperfektin käytön erot

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti ryhmässä. Hän omaksuu ja hyödyntää puheena olevien teemojen sanastoa ja kommunikaatiomalleja omissa kirjallisissa ja suullisissa tuotoksissaan. Keskustelu- ja kirjoitustehtävistä suoriutumisesta hän myös saa ja antaa palautetta toisille.

Lisäksi tehdään

- rakenneharjoituksia
- kuullunymmärtämisharjoituksia
- puheharjoituksia pareittain ja ryhmässä
- kirjoitusharjoituksia.

Erityisesti syvennytään verbioppiin ja perehdytään myös espanjankielisen maailman kulttuuriin. Opiskelija osaa viestiä asumisesta ja matkustamisesta, perheen elämästä, toimia puhelintilanteessa sekä selviytyy lääkärissäkäynnistä, osaa kertoa toiveistaan ja henkilökohtaisista tavoitteistaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 52 t 0 t
Itsenäinen työskentely 56 t 0 t

Pienryhmäopetus 52 t, itsenäinen työskentely 56 t. Pienryhmäopetuksesta osa voi olla verkko-opetusta.

Opetuskieli

espanja

Apukielenä voi olla suomi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) ja lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Numerolla 1-5. Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovitut harjoitustyöt ja lopputentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Rambla Lop, Ahlava, Warjus, Hämäläinen, Kemppainen: Ventana 3 ja opettajan jakama materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Espanjan kieli (Espanjan kieli)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kielikeskus