x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKT07.1 Nuorisotyön asiantuntijuuden erityiskysymyksiä 5–15 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden luonteen ja tuntee asiantuntijuuteen liittyviä erityiskysymyksiä nuorisoalalla tai työyhteisössään.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään nuorisoalan tai työyhteisön asiantuntijuuteen sisältyviä teemoja. Kohdan voi suorittaa minimissään 5 op:n ja laajimmillaan 15 op:n laajuisena. Kohdan voi suorittaa tenttimällä kirjantentti 1 ja/tai 2 (tai osallistumalla opetusohjelmassa ilmoitettavaan niitä korvaavaan opetukseen) sekä osallistumalla muuhun kohtaan sisältyvään opetukseen, joka ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Tähän kohtaan voi sisällyttää myös YUNET-verkoston tarjoamia opintoja enintään 10 op.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä tarkemmat tiedot Johtamiskorkeakoulun opinto-oppaassa.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Asiantuntijuus ja nuorisotyön kehittäminen  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 


1. Parviainen, Jaana (toim.) 2006. Kollektiivinen asiantuntijuus. Tampere University Press. s. 1- 264.
2. Komonen, Katja & Suurpää, Leena & Söderlund, Markus (toim.) 2012. Kehittyvä nuorisotyö. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 128.
3. Wood, Jason & Westwood, Sue & Thompson, Gil 2014. Youth Work: Preparation for Practice. Routledge.

Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Nuoret ja kansalaisuus  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (toim.) 2012. Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 118.
2. Helve, Helena & Wallace, Claire 2001. Youth, Citizenship and Empowerment. Aldershot: Ashgate.
3. Percy-Smith, Barry & Thomas, Nigel (Eds.) 2009. A Handbook of Children and Young People’s Participation. Perspectives from Theory and Practice. London: Routledge. Osa I: luvut 1 ja 2, Osa II: luvut 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 22 ja 24. Osa III kokonaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentti 1: Asiantuntijuus ja nuorisotyön kehittäminen

1. Parviainen Jaana (toim.) 2006. Kollektiivinen asiantuntijuus. Tampere University Press. s. 1- 264.
2. Komonen, Katja & Suurpää, Leena & Söderlund, Markus (toim.) 2012. Kehittyvä nuorisotyö. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 128.
3. Wood, Jason & Westwood, Sue & Thompson, Gil 2014. Youth Work: Preparation for Practice. Routledge.

Kirjatentti 2: Nuoret ja kansalaisuus

1. Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (toim.) 2012. Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 118.
2. Helve, Helena & Wallace, Claire 2001. Youth, Citizenship and Empowerment. Aldershot: Ashgate.
3. Percy-Smith, Barry & Thomas, Nigel (Eds.) 2009. A Handbook of Children and Young People’s Participation. Perspectives from Theory and Practice. London: Routledge. Osa I: luvut 1 ja 2, Osa II: luvut 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 22 ja 24. Osa III kokonaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta