x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSM6.2 Sosiaalipsykologinen ajattelu II 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipsykologian paradigmaattisen tietokentän päälinjat ja historiallisen kehityksen. Hän tuntee sosiaalipsykologian erityisalojen keskeisimmät suuntaukset ja osaa soveltaa niitä omassa ajattelussaan sekä kykenee osallistumaan alan keskusteluihin.

Sisältö

Opintojakso koostuu luennoista tai luentoseminaarista tai niitä korvaavasta esseestä. Opetus voi olla myös englanninkielistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot tai luentoseminaari  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Esseetä varten luetaan:

1) Sapsford, R. et al. (toim.) 1998. Theory and Social Psychology.

Lisäksi toinen kirja seuraavista:

2) Collier, G, Minton, H.L., Reynolds, G. (1991) Currents of Thought in American Social Psychology. Oxford University Press.

3) Farr R. (1996) The Roots of Modern Social Psychology. Blackwell.

Lisäksi yksi kirja seuraavista:

4) Augoustinos, Walker & Donaghue (2006) Social Cognition. An Integrated Introduction. Sage. (2nd Edition).

5) Billig M. (2008) Hidden Roots of Critical Psychology. Sage.

6) Mälkönen, Sammallahti, Saraneva, Sitolahti (toim.) (2006) Psykoanalyysin isät ja äidit: Teoreettisia näkökulmia, Therapeia-säätiö.

7) Weckroth K, Tolkki-Nikkonen M (toim.) (1994) Jos A niin …Vastapaino.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. myös yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta