x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYS6D Neuropsykologinen kuntoutus 10 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan edeltäviksi opinnoiksi psykologian kandidaatin tutkinto.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa neuropsykologisessa kuntoutuksessa käytettäviä arviointi- ja interventiomenetelmiä ja osaa toimia moniammatillisessa työryhmässä.

Sisältö

Opiskelija työskentelee yhden lukukauden ajan ohjatusti neuropsykologisten kuntoutusasiakkaiden kanssa joko neuropsykologiaa soveltavassa yksikössä tai psykologian opetusklinikassa. Hän laatii asiakastyöstä raportin, johon sisältyy kliinisen neuropsykologian teoreettiset lähtökohdat.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jaksolle on ilmoittauduttava.

Toteutustavat

Työskentely interventiopaikassa/opetusklinikassa, interventioraportin laatiminen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoittelu 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Eslinger (toim.) (2005). Neuropsychological interventions: Clinical research and practice. Guilford.

2. Halligan & Wade (toim.) (2005 tai uudempi painos). The effectiveness of rehabilitation for cognitive deficits. Oxford University Press 2005.

3. Lindeman, Hokkanen & Punamäki (toim.) (2007). Hermoverkot, mielenterveys ja psykoterapia. Psykologien Kustannus.

4. Erikseen ilmoitettavat tieteelliset artikkelit.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta