x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISA2 Historiantutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 10–20 op
Vastuutaho
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee historiantutkimuksen moniulotteisuuden ja osaa eritellä historiallisia ilmiöitä ja niiden välisiä yhteyksiä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy valintansa mukaan opintojakson teemoihin. Opintoja voi suorittaa luentokursseilla, kirjatenteillä tai esseillä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Essee 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esseesuorituksesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tenttikirjallisuus:

Sukupuoli ja perhe

Aapola Sinikka & Kaarninen Mervi, Nuoruuden vuosisata (2003); Abrams Lynn, The Making of Modern Woman (1999 tai uudempi); Katajala-Peltomaa Sari & Vuolanto Ville, Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla (2013); Pulkkinen Tuija & Soranen Anttu, Siveellisyydestä seksuaalisuuteen (2011) 5 op

Talous ja teollistuminen

Landes David S., The Unbound Prometheus. Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present (2nd edition, 2003); Peltonen Matti (toim.), Suomen maatalouden historia 2 (2004); Schön Lennart, Maailman taloushistoria. Teollinen aika (2012) 5 op

Kriisit ja jälleenrakennus

Buchanan Tom, Europe's Troubled Peace 1945-2000 (2006); Gerwarth Robert & Horne John, Sodasta rauhaan. Väkivallan vuodet Euroopassa 1918-1923 (2013); Kinnunen Tiina & Kivimäki Ville (toim.), Finland in World War II. History, Memory, Interpretations (2012) 5 op

Kulttuurien kohtaaminen

Bo Stråth (toim.), Europe and the Other and Europe as the Other (2010 uudistettu painos), s. 11-44, 67-86, 113-228, 279-420; Levine Philippa, The British Empire (2013); Lewis Bernard, The Muslim Discovery of Europe (2001) 5 op 

(Erikoissopimuksesta Stråthin kirjan tilalle voi valita vanhojen vaatimusten kirjan Berger Stefan & Lorenz Chris (eds.), The Contested Nation. Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories (2008) ss. 1-282 ja 531-552)

Uskonto, tiede ja maailmankuva

Katajala-Peltomaa Sari ja Toivo Raisa, Noitavaimo ja neitsytäiti. Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle (2009); Mustakallio Katariina, Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa (2008); Rossi Paolo, Modernin tieteen synty Euroopassa (2009); Heikkinen Anja ja Leino-Kaukiainen Pirkko (toim.), Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle (2011), ss. 11-36, 74-140, 327-388 ja 405-570. 5 op

Terveys ja ympäristö

Huisman Frank & Oosterhuis Harry (eds.), Health and Citizenship. Political Cultures of Health in Modern Europe (2013); McNeill J. R., Something New under the Sun. An Environmental History of the Twentieth-Century World (2001); Pietikäinen Petteri, Hulluuden historia (2013) 5 op

Kaupunki

Clark Peter, European Cities and Towns, 400-2000 (2009); Daum Andreas W. & Mauch Christof (eds.), Berlin - Washington, 1800-2000. Capital Cities, Cultural Representation, and National Identities (2011); Lento Katri & Olsson Pia (toim.), Muistin kaupunki. Tulkintoja kaupungista muistin ja muistamisen paikkana (2013) 5 op

Lähitieteiden keskeiset kysymykset

Suoritetaan oman valinnan mukaan 5 op YKY:n yhteisiä teemaopintoja.

Muista tai vaihtoehtoisista kirjoista voi myös sopia tenttien vastaanottajien kanssa erikseen.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jos opintojakson suorittaa kirjatentillä, tentittävät kirjat ovat seuraavat:

Sukupuoli ja perhe

Aapola Sinikka & Kaarninen Mervi, Nuoruuden vuosisata (2003); Abrams Lynn, The Making of Modern Woman (1999 tai uudempi); Katajala-Peltomaa Sari & Vuolanto Ville, Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla (2013); Pulkkinen Tuija & Soranen Anttu, Siveellisyydestä seksuaalisuuteen (2011) 5 op

Talous ja teollistuminen

Landes David S., The Unbound Prometheus. Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present (2nd edition, 2003); Peltonen Matti (toim.), Suomen maatalouden historia 2 (2004); Schön Lennart, Maailman taloushistoria. Teollinen aika (2012) 5 op

Kriisit ja jälleenrakennus

Buchanan Tom, Europe's Troubled Peace 1945-2000 (2006); Gerwarth Robert & Horne John, Sodasta rauhaan. Väkivallan vuodet Euroopassa 1918-1923 (2013); Kinnunen Tiina & Kivimäki Ville (toim.), Finland in World War II. History, Memory, Interpretations (2012) 5 op

Kulttuurien kohtaaminen

Bo Stråth (toim.), Europe and the Other and Europe as the Other (2010 uudistettu painos), s. 11-44, 67-86, 113-228, 279-420; Levine Philippa, The British Empire (2013); Lewis Bernard, The Muslim Discovery of Europe (2001) 5 op 

(Erikoissopimuksesta Stråthin kirjan tilalle voi valita vanhojen vaatimusten kirjan Berger Stefan & Lorenz Chris (eds.), The Contested Nation. Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories (2008) ss. 1-282 ja 531-552)

Uskonto, tiede ja maailmankuva

Katajala-Peltomaa Sari ja Toivo Raisa, Noitavaimo ja neitsytäiti. Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle (2009); Mustakallio Katariina, Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa (2008); Rossi Paolo, Modernin tieteen synty Euroopassa (2009); Heikkinen Anja ja Leino-Kaukiainen Pirkko (toim.), Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle (2011), ss. 11-36, 74-140, 327-388 ja 405-570. 5 op

Terveys ja ympäristö

Huisman Frank & Oosterhuis Harry (eds.), Health and Citizenship. Political Cultures of Health in Modern Europe (2013); McNeill J. R., Something New under the Sun. An Environmental History of the Twentieth-Century World (2001); Pietikäinen Petteri, Hulluuden historia (2013) 5 op

Kaupunki

Clark Peter, European Cities and Towns, 400-2000 (2009); Daum Andreas W. & Mauch Christof (eds.), Berlin - Washington, 1800-2000. Capital Cities, Cultural Representation, and National Identities (2011); Lento Katri & Olsson Pia (toim.), Muistin kaupunki. Tulkintoja kaupungista muistin ja muistamisen paikkana (2013) 5 op

Lähitieteiden keskeiset kysymykset

Suoritetaan oman valinnan mukaan 5 op YKY:n yhteisiä teemaopintoja.

Muista tai vaihtoehtoisista kirjoista voi myös sopia tenttien vastaanottajien kanssa erikseen.

Lisätietoja

Historian tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat opintojakson 20 opintopisteen laajuisena. Poikkeuksen muodostavat opettajan pedagogisia opintoja suorittavat historian tutkinto-ohjelman opiskelijat, jotka suorittavat opintojakson 10 opintopisteen laajuisena. 20 opintopisteen suoritus vaaditaan myös niiltä muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoilta, jotka suorittavat historian valinnaisten opintojen kokonaisuuden, myös historiaa toisena opetettavana aineena opiskelevilta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta