x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKVTUT Kv-tuutorina toimiminen 2 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
tutkinto-ohjelman ohjausvastaava
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TERKVTUT Kv-tuutorina toimiminen 2 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: työelämätaidot
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu ainejärjestössä kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää vertaistuen merkityksen uuteen kulttuuriin ja yhteiskuntaan tutustumisessa
- osaa kuvata suomalaisen yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet erilaisesta oppimiskulttuurista tulevalle ja tukea tämän asettumista yliopistoyhteisöön
- tuntee oman yksikön opetustarjonnan ja osaa kuvata sitä kansainväliselle opiskelijalle
- osaa arvioida ja ottaa huomioon kulttuurienvälisiä eroja kanssakäymisessä sekä arvostaa kulttuurien monimuotoisuutta

Sisältö

Kv-tuutori auttaa uutta kansainvälistä opiskelijaa integroitumaan Tampereen yliopistoon ja opiskelijayhteisöön sekä tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin.

Tuutori osallistuu kv-tuutorikoulutuksiin, joissa käsitellään mm. tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi
järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutori tutustuu itsenäisesti
- oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja opetusohjelmaan
- yliopiston muuhun opetustarjontaan (mm. kieliopinnot)
- ulkomaisille opiskelijoille tuotettuun englanninkieliseen materiaaliin

Tuutori osallistuu aktiivisesti suunnitelmalliseen tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kv-tuutorkoulutus ja vastaaminen palautekyselyyn (englanniksi)  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Itsereflektio  Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja

englanniksi

Itsereflektion ohjeellinen laajuus on kaksi sivua.

Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada vain kerran. Opintosuorituksen voi sisällyttää joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Kv-tuutoroinnin voi lukea osaksi kansainvälistymiskokonaisuutta.

Hyväksytysti opintojakson suorittanut voi saada yliopistolta myös todistuksen kv-tuutorina toimimisesta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

- opinto-opas
- opetusohjelma
- kv-tuutoriopas "Guide for International Tutors"
- kv-tuutoroinnin verkkosivut: http://www.uta.fi/studies/wellbeing/international_tutoring.html

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta