x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERTUTOR Tuutorina toimiminen 2 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Vastuuhenkilö
tutkinto-ohjelman ohjausvastaava
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TERTUTOR Tuutorina toimiminen 2 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: työelämätaidot

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu ainejärjestössä tuutorina toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää vertaistuen merkityksen
- osaa kuvata yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet
- tuntee tutkinnon rakenteen

Sisältö

Opiskelijatuutori toimii uusien opiskelijoiden vertaisohjaajana ja auttaa uutta opiskelijaa kiinnittymään opintoihin ja opiskelijayhteisöön.

Tuutori osallistuu tuutorikoulutuksiin, joissa käsitellään mm. tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutori tutustuu itsenäisesti

- oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, opetusohjelmaan ja opiskelusivuihin
- yliopiston muuhun opetustarjontaan (mm. kieliopinnot)

Tuutori osallistuu aktiivisesti suunnitelmalliseen tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen tuutorikoulutukseen ja tuutorivastaavan tapaamisiin  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Itsereflektio  Essee 
suomeksi

- osallistuminen tuutorikoulutukseen ja tuutorivastaavan tapaamisiin
- itsereflektio (noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja)
- vastaaminen tuutoroinnin palautekyselyyn

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

- opinto-opas
- opetusohjelma
- opiskelun verkkosivut
- tuutoriopas
- tuutoroinnin verkkosivut

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta