x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANA4 Terveys ja talous 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Kansanterveystieteen opiskelijoilla TERKANP5. Hoitotieteen opiskelijoilla hoitotieteiden aineopintoja ja hallintotieteen perusopinnot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TERKANA4 Terveys ja talous 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee terveystaloustieteen keskeiset käsitteet ja lähestymistavat
- tuntee pääpiirteittäin terveystaloustieteen keskeiset tutkimusmenetelmät
- osaa hankkia ja arvioida alan kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta
- osaa vertailla terveystaloustieteen näkökulmasta erilaisten terveydenhuoltojärjestelmien heikkouksia ja vahvuuksia

Sisältö

- terveys ja taloudenpito, keskeiset kysymykset
- terveyden ja terveydenhuollon talouden erityispiirteet
- terveydenhuollon markkinoiden toiminta ja tasapaino
- keskeiset tutkimusmenetelmät

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna ennen opintojakson alkua.

Toteutustavat

Vaihtoehtoinen suorittamistapa: TERKANA4 The Application of Economics to Health Care 5 ECTS (parittomat vuodet, II periodi).

Opetuskieli

suomi, englanti

Lähiopetusta max 26 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Seminaarit (paikalla), verkko-oppimistehtävä ja essee.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Seminaarityö ja essee arvioidaan asteikolla 1-5. Verkko-oppimistehtävät hyväksytty/hylätty. Opintorekisteriin tulee seminaarityön ja esseen arvosanojen keskiarvo.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lorna Guinness (ed.), Virginia Wiseman (ed.) (2011): Introduction to Health Economics (Understanding Public Health).

Luentojen ja harjoitusten yhteydessä ilmoitettavat artikkelit.

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan suomenkielisenä parillisina vuosina.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta