x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEATS1 Syventävät erityiskurssit 20–40 op
Vastuutaho
Teatterityön tutkinto-ohjelma
Teatterityö
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtorit Mikko Kanninen ja Tiina Syrjä

Yleiskuvaus

Teatterityön tutkinto-ohjelma järjestää osana maisterin tutkintoa näyttelijäntaiteen eri osa-alueiden ja teorian erityiskursseja, joiden sisällöt ja painopisteet muuttuvat vuosikursseittain.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kehittää omaa taiteellista erityisyyttään oppimansa pohjalta
- osaa soveltaa käsiteltyä näyttelijäntaiteen osa-aluetta tai teoreettista näkökulmaa omaan työskentelyynsä

Sisältö

Erityiskurssit sijoittuvat seuraavien otsikoiden alle:

Esiintyvän ruumiin mahdollisuudet ja tietoisuustaidot
-erityiskursseilla opiskelija syventyy joihinkin kandidaatin opinnoissa omaksumiinsa tekniikoihin ja harjoitteisiin.

Nykyesitysmuodot ja näyttelijändramaturgia
-erityiskursseilla opiskelija syventyy nykyesittämisen muotoihin ja näyttelemiseen dramaturgisena, erilaisista osa-alueista koostuvana tapahtuvana.

Historialliset teatterikulttuurit, tyylilajit ja epookit
- erityiskursseilla opiskelija syventyy historiallisiin teatterikulttuureihin, tyylilajeihin tai epookkeihin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi commedia dell’arte, Shakespearen teatteri, farssi ja ulkoeurooppalaiset esiintymistraditiot.

Populaarin tekniikat ja esitysmuodot
- erityiskursseilla opiskelija syventyy populaarin esitysmuotoihin ja tekniikoihin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kabaree, stand up ja erilaiset improvisaatiotekniikat.

Näyttelijäntaiteen yhteiskunnalliset ja pedagogiset sovellukset
- erityiskursseilla opiskelija soveltaa näyttelijäntaidettaan erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä erilaisten yhteisöjen ja yleisöjen kanssa tutkien. Tutkimisessa opiskelija voi hyödyntää oppimiaan tekniikoita, kuten tarinateatteria.

Näyttelijäntaiteen erityistekniikat
-erityiskursseilla opiskelija syventyy omaa taiteellista osaamistaan vahvistaviin tekniikoihin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi miimi, nukketeatterin tekniikat, Viewpoints ja hahmometodi.

Laulun, puheen ja musiikin erityisalueet
-erityiskursseilla opiskelija syventää omaa taiteellista osaamistaan laulun, puheen tai musiikin tekniikoiden tai erityisalueiden kautta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi Estill-tekniikka, vieraalla kielellä näytteleminen ja vapaa säestys.

Tanssin erityistekniikat ja -muodot
-erityiskursseilla opiskelija syventyy omaa taiteellista osaamistaan vahvistaviin tanssin tekniikoihin ja muotoihin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi urbaanit tanssilajit, nykytanssin erityistekniikat ja baletti.

Näyttelijäntaiteen teknologiset ympäristöt
-erityiskursseilla opiskelija syventyy työskentelyyn erilaisten esitysteknologioiden kanssa ja niiden määrittämissä ympäristöissä, kuten audiovisuaalisissa, digitaalisissa ja virtuaalisissa ympäristöissä.

Taiteen historia, filosofia ja kulttuurit sekä taiteellinen tutkimus
-erityiskursseilla opiskelija syventyy taiteen historian, filosofian ja kulttuurin ilmiöihin sekä taiteelliseen tutkimukseen teoriassa ja käytännössä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallstuminen opetukseen  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimispäiväkirja tai essee tai esitys  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta