x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOK4 Variaationtutkimuksen metodologisia kysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee laajasti variaationtutkimuksen metodologiaa. Opiskelija osaa suhteuttaa erilaisia metodologisia suuntauksia aikaan ja vallinneeseen kielitilanteeseen sekä käytettävissä oleviin resursseihin. Opiskelija tietää keskeisimmät nykyvariaationtutkimuksessa käytettävät metodit ja ymmärtää, millaisiin tutkimusasetelmiin erilaiset metodologiset ratkaisut soveltuvat. Opiskelija kykenee itse täydentämään metodologista osaamistaan pro gradu -tutkielman tarpeisiin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään variaationtutkimuksen metodologisiin kysymyksiin ja näistä käytävään tieteelliseen keskusteluun kirjallisuuden avulla. Vaihtoehtoiseksi suoritusmuodoksi käy variaationtutkimuksen metodologiaa käsittelevä erikoiskurssi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Itsenäisen suorittamisen ohjeet verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta