x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOK2 Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy erittelemään kielessä havaittavaa variaatiota ja tuntee alueellisen, sosiaalisen ja tilanteisen variaation keskeiset periaatteet. Hän osaa suhteuttaa eri variaatiotyyppejä toisiinsa ja ymmärtää kielen variaation ja kielenmuutoksen yhteyden. Opiskelija tuntee kielen alueellisen ja sosiaalisen variaation tutkimuksen periaatteet ja kykenee itse täydentämään osaamistaan pro gradu -tutkielman tarpeisiin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sosiolingvistisiä peruskysymyksiä ja nykypuhesuomen variaatiota käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen. Vaihtoehtoiseksi suoritusmuodoksi käy kielen variaatiota käsittelevä erikoiskurssi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Itsenäisen suorittamisen ohjeet verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta