x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSU06 Puhesuomi ja esiintyminen 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia erilaisissa puhetilanteissa tarkoituksenmukaisesti. Hän osaa ennakoida ja suunnitella viestintäänsä sekä arvioida viestinnän onnistumista. Hän tuntee puheen analysoinnin menetelmiä ja osaa hyödyntää niitä esimerkiksi tulkkauksen tutkimuksessa.

Sisältö

Opintojakso koostuu harjoituskurssista ja sen yhteydessä luettavasta kirjallisuudesta. Opintojakson aikana harjoitellaan julkisia puhetilanteita sekä tehdään harjoitustyönä puhetilanteen analyysi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Suositellaan erityisesti tulkkausviestintään erikoistuville.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta