x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENA14 Nyky-Venäjä venäjänkielisessä mediassa 5 op
Vastuutaho
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy seuraamaan sanallista, auditiivista ja audiovisuaalista venäjänkielistä mediaviestintää ajankohtaisista poliittisista, kulttuurisista ja sosiaalisista aiheista sekä analysoimaan aineistoa kriittisesti. Hän osaa käyttää esityksissään ajankohtaisiin aiheisiin liittyvää sanastoa ja retorisia keinoja.

Sisältö

Venäjänkielisen median (elokuvat, TV, lehdistö) seuraaminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
venäjäksi
Osallistuminen opetukseen 
venäjäksi

Opettajan ohjeistuksen mukainen omaehtoinen työskentely sekä raporttien ja katsauksien tekeminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta