SAKP4 Kielioppi I 5 op
Vastuutaho
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
SAKP4 Kielioppi I 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee saksan kielen sanaluokat, lauseenjäsenet ja keskeiset rakenteet ja osaa soveltaa tietojaan lauseiden analysoinnissa.

Sisältö

Saksan kielen keskeiset sanaluokat (verbi, substantiivi, adjektiivi, lukusana, pronomini ja taipumattomat sanaluokat), niiden yleiset tunnuspiirteet, taivutus ja käyttö; saksan lauseenjäsenet ja lauseenjäsennyksen perusteet.

Opetuskieli

suomi, saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, loppukuulustelu.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta