x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKKP3 Kielen käyttö I 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
SUKKP3 Kielen käyttö I 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija puhuu suomea vaivatta kaikenlaisissa tilanteissa, erityisesti opiskelu- ja työelämään liittyvissä tilanteissa. Opiskelija myös kirjoittaa vaivatta ja varmasti suomenkielisiä tekstejä, erityisesti opiskelu- ja työelämässä käytettyjä tekstilajeja. (Ks. Eurooppalainen viitekehyksen taso B2.2 http://www.uta.fi/laitokset/kielikeskus/CEF/viitekehys.htm)

Sisältö

Opintojakson aikana harjoitellaan puhumista, kirjoittamista ja lukemista. Opintojaksossa tarkastellaan eri tekstilajeja edustavia autenttisia tekstejä niin ymmärtämisen kuin tuottamisenkin näkökulmasta. Opintojaksoon kuuluu luento-opetusta, jossa käsitellään tekstilajien piirteitä, suomen kielen kirjoitetun asiatyylin konventioita ja normeja sekä tekstin luettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tuottaa itse tekstejä ja saa niistä palautetta, jonka perusteella hän korjaa omat tekstinsä. Opintojakson aikana opiskelija osallistuu erilaisiin puhumisharjoituksiin ja saa palautetta omasta puhumisestaan. Lopputyönään opiskelija valmistaa suullisen esityksen, jonka hän pitää suomalaiselle yleisölle. Opintojakson sisällössä voidaan mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon myös opiskelijoiden omia kiinnostuksen kohteita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Puhumisopetus, puhumisharjoitukset, suullinen loppuesitelmä. Palautekeskustelut opettajan kanssa, kirjalliset työt sekä kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Työskentely, opiskelijoiden kirjoittamat tekstit, suullinen loppuesitelmä ja kirjallinen tentti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus (Suomen kieli ja kulttuuri)
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta