x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa ääntää viroa, tuntee viron kielen äänne- ja muoto-opin keskeiset piirteet, hallitsee viron keskeisen sanaston, osaa kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä ja puhua yksinkertaisista aiheista viron kielellä. Hän osaa lukea ja ymmärtää yksinkertaista vironkielistä tekstiä ja kääntää luettua tekstiä suullisesti.

Sisältö

Alustava yleiskatsaus viron kirjakielen äänne- ja muoto-opin pääkysymyksiin. Ääntämis- ja lukemistehtäviä, keskustelu- ja kuunteluharjoituksia, kirjallisia harjoituksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Pakollinen luento- ja harjoituskurssi, opettajan kanssa sovittavan vironkielisen kirjallisuuden lukeminen (20 sivua), luetun tekstin suullinen kääntäminen ja lyhyen suomenkielisen tiivistelmän laatiminen, kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pajusalu Renate, Hietaharju Merja, Taro Viive, Yallop Kai (2012): Keelesild viron kielen oppikirja (luvut 1–8).

Suomi – viro – suomi -taskusanakirja

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viron kieli (Viron kieli ja virolainen kulttuuri)
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta