x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat voivat suorittaa jakson SUOP1 ja SUOP3 samanaikaisesti.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kielen- ja tekstinhuollon perusteet. Hän tuntee huolitellun kirjakielen normit sekä niiden merkityksen suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin kannalta. Samoin hänellä on käsitys normien historiasta ja perusteluista sekä siitä, kuinka kieltä normitetaan. Opiskelija ymmärtää myös tekstien sosiokulttuurisen luonteen sekä sen, millaiset tekijät vaikuttavat tekstin onnistuneisuuden arviointiin. Opitun varassa hän harjaantuu soveltamaan tietojaan käytäntöön paitsi tekstien tuottajana myös niiden arvioijana ja muokkaajana ja arvioiden ja muokkausehdotusten perustelijana.

Sisältö

Kielen- ja tekstinhuollon perusteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio 
suomeksi

Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on osallistuttava opetukseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Itsenäisen suorittamisen ohjeet verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta