x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHP3 Suullinen viestintä I 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan

-opiskelija osaa keskustella tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa

-opiskelija osaa arvioida omaa suullista kielitaitoansa ja kehittää sitä edelleen

-opiskelija osaa valmistella ja esittää sujuvan puhe-esityksen

-opiskelija erottaa ruotsin kielen äänteet toisistaan ja osaa tuottaa niitä

-opiskelija ymmärtää ääntämisen merkityksen osana sujuvaa suullista viestintää

-opiskelijalla on valmius osallistua kurssille POHA1 Suullinen viestintä II.

Sisältö

Käytännön viestintäharjoitukset,suullinen esitys, ruotsin fonologian perusteet, ääntämisharjoitukset.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta