x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK2036 Biokemian työt 5 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
BTK2036 Biokemian työt 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakso koostuu laboratoriotyöskentelystä, jossa opiskelijat tekevät ohjattuna biokemian laboratorioharjoituksia ja kirjoittavat tulostensa pohjalta työraportteja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käytännössä biokemiallisten menetelmien perusteet ja osaa tehdä ohjattuna biokemiallisia analyysejä. Hän osaa käyttää sujuvasti yleisiä laboratoriolaitteita ja hallitsee laboratoriossa tarvittavat työtavat. Hän kykenee tulkitsemaan, arvioimaan ja raportoimaan mittaamiaan analyysituloksia.

Sisältö

Opintojaksolla tehtävät laboratorioharjoitukset sisältävät yleisiä biokemiallisia analyysimenetelmiä. Tarkempi sisältö käy ilmi opetusohjelmasta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Biokemian menetelmä -opintojakson suoritusta tai vastaavien tietojen hallintaa. Osallistujien määrää voidaan joutua rajoittamaan. TaY:n bioteknologian ja TTY:n biotekniikan tutkinto-ohjelmien opiskelijat ovat etusijalla osallistujia valittaessa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

laboratorioharjoituksissa pakollinen läsnäolo.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallisten työselostusten arvioinnin lisäksi opiskelijan yleistä työskentelyä arvioidaan numeerisesti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta