x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK1023 Laboroinnin perusteet 5 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
BTK1023 Laboroinnin perusteet 5 op

Yleiskuvaus

Käytännön opintojakso yleisistä laboratoriotyötavoista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kokeellisissa laboratoriotutkimuksissa tarvittavia perustyöskentely menetelmiä ja työtapoja. Lisäksi opintojakson tehtyään opiskelijä tuntee laboratoriotyöskentelyä ohjaavaa lainsäädäntöä ja turvallisuusohjeistusta.

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee turvalliset ja miellyttävät työskentelytavat laboratoriossa. Hän tuntee laboratoriotyöskentelyn työturvallisuus- ja kemikaalisäädökset. Hän kykenee työskentelemään laboratoriossa kirjallisesti tai suullisesti ohjattuna. Hän osaa liuosten valmistukseen, mittaamiseen ja siirtoon sekä liuosanalytiikkaan käytettäviä yleisiä menetelmiä. Hän kykenee käyttämään laboratorion perusvälineistöä. Opiskelija osaa soveltaa työskentelyyn tarvittavia peruslaskuja. Lisäksi opiskelija tietää kokeellisten tulosten yleisimmät virhelähteet, ja osaa ymmärrettävästi esitellä tuloksiaan kirjallisesti. Hänellä on laboratorioensiavusta alustavat tiedot ja taidot.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistujien määrää voidaan joutua rajoittamaan. TaY:n bioteknologian ja TTY:n biotekniikan tutkinto-ohjelmien opiskelijat ovat etusijalla osallistujia valittaessa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointi 

Töiden tekeminen vaikuttaa yleisarvosanaan. Yleisesti aikataulu, huomaavaisuus ja siisteys sekä työskentelytavat huolellisuus, järjestelmällisyys, ja kiireettömyys.

Pakollinen osallistuminen opetukseen sekä työpareina tehtävät harjoitustyöt ja niistä laaditut työselostukset.
Kuulustelut ja hyväksytyt työselostukset, jotka on jätettävä tarkastettavaksi kuukauden sisällä työn suorittamisesta tai muuten työ on tehtävä uudelleen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta