x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA4 Tiedonhaun perusteet 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään tiedonhaun keskeisiin ilmiöihin ja menetelmiin, pääpaino on digitaalisten tekstidokumenttien tallennuksessa ja haussa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee tietokannan rakentamisprosessin tiedonhakua varten
- osaa indeksoida tekstikorpuksen hakuohjelmalle
- osaa suorittaa kyselyjä hakuohjelmalla
- osaa muodostaa testikokoelman
- tunnistaa ja osaa arvioida tiedonhakuprosesseja ja niiden osatekijöitä
- tuntee tiedonhaun keskeiset ongelmat ja peruskäsitteet
- on perehtynyt tiedonhaun evaluoinnin perusteisiin

Sisältö

Tiedonhaku ja hakukoneet; hakukoneen rakenne; dokumenttien automaattinen kuvailu ja indeksointi; relevanssilajittelu; kyselyt ja käyttöliittymät; tiedonhaun evaluointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta