x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA03 Tutkimustyön perusteet 5–10 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
ITIA03 Tutkimustyön perusteet 5–10 op

Yleiskuvaus

Jakso johdattaa tieteellisen tutkimuksen luonteen, teorian ja käytäntöjen ymmärtämiseen, sekä harjoitusten kautta itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn.

Osaamistavoitteet

a) Tieteenfilosofia

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa perustella tieteellisen tiedon erityisluonnetta
- ymmärtää tieteellisen tiedon tuottamisprosessia
- tuntee erilaisia tapoja pyrkiä tieteellisen tiedon ihanteisiin
- tunnistaa ja käyttää loogisen argumentoinnin ja perustelun välineitä
- tuntee metodologisia lähtökohtia ja osaa käyttää tutkimusmenetelmille ominaisia käsitteitä
- tuntee ja osaa jäsentää tutkimusmenetelmiä

b) Tutkimusmenetelmät

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee metodologisia lähtökohtia ja osaa käyttää tutkimusmenetelmille ominaisia käsitteitä
- ymmärtää ja tunnistaa erilaisia tutkimusmenetelmiä ja niiden epistemologisia ja tieteentraditioon liittyviä taustoja
- arvioi eri menetelmien soveltuvuutta erilaisiin tutkimustehtäviin
- tuntee menetelmille ominaisia käsitteitä ja taustateorioita

c) Tutkimusmenetelmien erityiskysymyksiä

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee alalla tehtävää tutkimusta ja tutkimuksessa sovellettuja menetelmiä

d) Kandidaattiseminaari

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee tutkimusprosessin vaiheet pääpiirteissään
- osaa asettaa ja rajata tutkimuskysymyksen ja valita soveltuvat tutkimusmenetelmät

Sisältö

Jakso koostuu neljästä osakokonaisuudesta:

a) Tieteenfilosofia 2 op
b) Tutkimusmenetelmät 3 op
c) Tutkimusmenetelmien erityiskysymyksiä 2 op
d) Kandidaattiseminaari 3 op

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
a) Tieteenfilosofia  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
b) Tutkimusmenetelmät  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
c) Tutkimusmenetelmien erityiskysymyksiä  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
d) Kandidaattiseminaari  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
b) Tutkimusmenetelmät  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
c) Tutkimusmenetelmien erityiskysymyksiä  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi

Luennot, harjoitukset, seminaari, kirjallinen tentti, luentopäiväkirja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta