x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOYY020 Tuutorina toimiminen 2 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/LUO
Vastuuhenkilö
Tiedekunnan opintopäällikkö

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu ainejärjestössä tuutorina toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää vertaistuen merkityksen
-osaa kuvata yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet
-tuntee tutkinnon rakenteen

Sisältö

Opiskelijatuutori toimii uusien opiskelijoiden vertaisohjaajana ja auttaa uutta opiskelijaa kiinnittymään opintoihin ja opiskelijayhteisöön.
Tuutori osallistuu tuutorikoulutuksiin, joissa käsitellään mm. tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta.

Lisäksi tuutori tutustuu itsenäisesti
-oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, opetusohjelmaan ja opiskelusivuihin
-yliopiston muuhun opetustarjontaan (mm. kieliopinnot)

Tuutori osallistuu aktiivisesti suunnitelmalliseen tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen tuutorikoulutukseen ja tuutorivastaavan tapaamisiin  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Itsereflektio  Essee 
suomeksi
englanniksi
Lisätietoja 

an essay and/or learning diary of about two pages

Vastaaminen tuutoroinnin palautekyselyyn  Essee 
suomeksi
englanniksi

Vaadittavat opintosuoritukset
-Osallistuminen tuutorikoulutukseen ja tuutorivastaavan tapaamisiin
-Itsereflektio (noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja)
-Vastaaminen tuutoroinnin palautekyselyyn

Suomalaisten opiskelijoiden tuutorina toimimisesta voi saada 2 op.
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada vain kerran.

Hyväksytysti opintojakson suorittanut voi saada yliopistolta myös todistuksen opiskelijatuutorina toimimisesta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • opinto-opas
  • opetusohjelma
  • opiskelun verkkosivut
  • tuutoriopas
  • tuutoroinnin verkkosivut

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Luonnontieteiden tiedekunta