x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEY2 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Ei vaadi edeltäviä opintoja. Suositeltu suoritusajankohta heti opintojen alussa ensimmäisenä syksynä.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee tietojenkäsittelytieteiden historian perusteita
- osaa nimetä tietojenkäsittelytieteiden osa-alueita,
- osaa hahmottaa tietojenkäsittelytieteiden kokonaisuuden ja tunnistaa tietojenkäsittelytieteiden osa-alueiden suhteita naapuritieteisiin
- osaa sijoittaa tutkinto-ohjelman opintojaksot tietojenkäsittelytieteiden kokonaisuuteen
- osaa yhdistää tietojenkäsittelytieteiden keskeiset ideat tutkinto-ohjelman opintojaksoihin
- osaa tunnistaa tietojenkäsittelytieteiden sovelluksiin ja tietojenkäsittelyalan työtehtäviin liittyviä eettisiä ongelmia
- osaa lukea ajankohtaisia tietojenkäsittelytieteen tutkimukseen perustuvia englanninkielisiä artikkeleita

Sisältö

Tietojenkäsittelytieteiden keskeiset ideat. Tietojenkäsittelytieteiden historiaa ja suhteita muihin tieteenaloihin. Tietojenkäsittelytieteet Tampereen yliopistossa. Tietojenkäsittelyn eettisiä kysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Ei tenttiä (lv 2017-2018 alkaen).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mäkinen E., Parempi johdatus tietojenkäsittelytieteisiin. Informaatiotieteiden yksikön raportteja 21/2013.
Luennoilla tai verkossa käsitelty materiaali.
Lisäksi luennoilla esiteltäviä vuosittain vaihtuvia artikkeleita

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Luonnontieteiden tiedekunta