x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS21 Graduseminaari 1–5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professor
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TIETS21 Graduseminaari 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

1.8.2018 alkaen graduseminaarin laajuus on 1-5 op.

Osaamistavoitteet

Seminaarin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen käytäntöihin.

Sisältö

Seminaarikokoontumiset gradutyöskentelyvaiheessa oleville opiskelijoille. Aiheiden käsittely ja laajentaminen, aihepiirien esittely, taustatutkimuksien esiintuominen, tutkimusongelman rajaus, tiedonkeruun näkökulmia, tutkimuskritiikin harjoittaminen, tutkielmakirjoittaminen, tutkimuksen esittäminen ja viimeistely.

Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Aiheanalyysin, väli- ja loppuraportin esittäminen, aktiivinen osallistuminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Luonnontieteiden tiedekunta