x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTTA6 Regressioanalyysi 5 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
MTTTA6 Regressioanalyysi 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa sovittaa empiiriseen aineistoon lineaarisen regressiomallin ja osaa johtaa ja todistaa lineaarisen regressioanalyysin perustulokset neliösummahajotelmineen. Lisäksi hän osaa tehdä lineaarisen regressioanalyysin matriisioperaatioiden avulla jollakin tilastollisella ohjelmistolla.

Sisältö

Yhden selittäjän lineaarinen regressioanalyysi, graafiset tarkastelut, lineaarisen mallin määrittely, parametrien estimointi, hypoteesien testaus, erityisiä regressiomalleja, regressiomallin rakentamiseen liittyviä ongelmia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso perustuu luentoihin. Oheislukemistona suositellaan:

Puntanen, S., Styan, G. P. H., Isotalo, J. (2012) Formulas useful for linear regression analysis and related matrix theory: It's only formulas but we like them. Springer. (Ilmestyy syyskuussa 2012.)

Puntanen, S., Regressioanalyysi I-II. B48-49/MTF, Tampereen yliopisto 1998.

Puntanen, S., Styan, G. P. H., Isotalo, J., Matrix Tricks for Linear Statistical Models: Our Personal Top Twenty. Springer 2011.

Draper, N. R.,  Smith, H., Applied Regression Analysis, 3rd ed. Wiley 1998.

Seber, G. A. F., Lee, A. J., Linear Regression Analysis, 2nd ed. Wiley 2003.

Weisberg, S., Applied Linear Regression, 3rd ed. Wiley 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Luonnontieteiden tiedekunta