x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTMA6 Differentiaaliyhtälöt 5 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa keskeisimpiä differentiaaliyhtälöiden ja -yhtälöryhmien ratkaisutekniikoita, ja hän tietää niiden teorian perustan. Opiskelija ymmärtää perinteisen analyyttisen lähestymistavan lisäksi lineaarialgebrallisen katsontatavan differentiaaliyhtälöihin ja -yhtälöryhmiin, erityisesti ratkaisuavaruuden ja yhtälöryhmän matriisin ominaisarvojen kautta. Hän osaa ratkoa myös lähitieteiden (luonnontieteet, teknilliset tieteet, taloustieteet) kielellä asetettuja differentiaaliyhtälöitä ja ?yhtälöryhmiä.

Sisältö

1.kertaluvun differentiaaliyhtälöt, 2. kertaluvun lineaariset differentiaaliyhtälöt, lineaariset differentiaaliyhtälöryhmät, ratkaisumenetelmät ja yleistä teoriaa, sovelluksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset, loppukoe  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla on luentomoniste. Oheislukemistona suositellaan mm. teoksia

Andrews, L. C., Ordinary differential equations, with applications.

Edwards, C. H., Penney, D. E., Differential equations and linear algebra.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Luonnontieteiden tiedekunta