x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KASSG Master´s Thesis and Seminar 40 ECTS
Organised by
Degree Programme in Educational Studies
Corresponding course units in the curriculum
School of Education
Curricula 2015 – 2017

Keywords

Strategic themes: Responsible conduct of research

Learning outcomes

The student
- plans and executes the research project and manages the research process
- discusses scientific research and evaluates it
- concentrates on a specific phenomenon in education
- outlines the phenomenon, formulates the research question, and writes a theoretical or empirical research report
- demonstrates his/her knowledge in specific research area and research methods with the thesis
- demonstrates his/her competencies to scientifically process and report the research topic

Contents

In the thesis seminar the student plans and presents the research plan, methods for data collection and the plan for collecting the data and analysing it, and later presents the results and the final research report. During the thesis seminar the students participate in assessing research plans, discuss the topics of research design, philosophical and methodological premises, selection of research methods, issues of research ethics and also familiarise themselves with the scientific discussion on the field. During the study module the student implements the independent research focusing on a phenomenon in educational science.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Seminar 30 h 0 h

Teaching language

Finnish, English

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work 
In Finnish
In English
Thesis / dissertation  15 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 

Opiskelija on suorittanut ensimmäisen työskentelyvaiheen, kun hän on osallistunut pro gradu -seminaariin, hahmottanut tutkimusongelmat ja perehtynyt keskeiseen aikaisempaan tutkimukseen ja teoriaan. Opiskelija on esittänyt realistisen etenemissuunnitelman ja työn ohjaaja katsoo, että on mahdollista siirtyä seuraavaan työskentelyvaiheeseen.

In English
Evaluation 
Pass/fail. 
Thesis / dissertation  15 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 

Toisen vaiheen suorituksen edellytys on tutkielman kokonaisuuden hahmottuminen, tutkielmakäsikirjoituksen sen hetkisen version esittely ja aktiivinen osallistuminen pro gradu seminaarissa.

In English
Evaluation 
Pass/fail. 
Thesis / dissertation  10 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 

Tutkielma on hyväksytty.

In English
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Maturity test  Written exam 
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 

Tampereen yliopiston opintojen arviointisäännön 29 §:n mukaisesti kypsyysnäyte on joko essee tai opinnäytteen tiivistelmä. Kun kypsyysnäytteen sisältö ja kieliasu arvioidaan, kypsyysnäyte on opiskelijan opinnäytteeseen pohjautuva essee. Essee suoritetaan sähköisenä tenttinä, tieteenalayksikön yleisenä tenttipäivänä tai muuna mahdollisesti erikseen sovittuna ajankohtana. Kun kypsyysnäytteellä tarkastetaan vain sisältö, pääsääntöisesti opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä. Tiivistelmä kirjoitetaan tällöin koulusivistyskielellä ja opinnäytteen ollessa muun kielinen opinnäytteen kielellä.

In English
Evaluation 
Pass/fail. 

A maturity test based on the thesis is compulsory for all degree students and is taken after the completion of the thesis. Students with Finnish/Swedish as the language of their elementary school education will write the essay in Finnish/Swedish accordingly. If the language of a student’s elementary school education is not Finnish/Swedish, the maturity test is taken in English.

The maturity test is a written examination taken as a general examination or as an electronic exam. The main aim of the maturity test is to demonstrate conversance with the topic of the thesis and, when necessary, language proficiency.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

Faculty of Education
Faculty of Education
Faculty of Education
Faculty of Education
Faculty of Education