x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVART1 Lapsuuden ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt 4 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-tunnistaa eri-ikäisten lapsiryhmien ominaispiirteet
-tiedostaa julkisten varhaiskasvatusinstituutioiden perustehtäviä
-tiedostaa havainnoinnin merkityksen kasvatustyössä
-osaa ohjata pienryhmiä ja yksilöitä perustoiminnoissa
-ymmärtää lastentarhanopettajan työn eettisen vastuun

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan varhaiskasvatusinstituutioihin sekä lastentarhanopettajan työhön erilaisissa toimintaympäristöissä ja lapsiryhmissä. Osallistuvalla havainnointimenetelmällä havainnoidaan hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Opintojakso sisältää havainnointiin ja suunnitteluasiakirjoihin perustuvaa perustoimintojen pedagogista suunnittelua sekä yksilöiden ja pienryhmien ohjausta. Opintojaksolla perehdytään lastentarhanopettajan työn eettiseen vastuuseen sekä reflektioon.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 12 t 0 t
Harjoitukset 80 t 0 t
Lukupiiri 4 t 0 t

Harjoitukset: työssäoppiminen 80 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työssäoppiminen  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Hyväksytty työssäoppiminen ja pedagoginen päiväkirja. Läsnäolo 100 % työssäoppimisessa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Työssäoppimisen arviointi sanallisesti ja kirjallisesti (opiskelija, mentori). Hyväksytty työssäoppimisen suoritus ja pedagogisen päiväkirjan hyväksytty laatiminen (tuutori arvioi). Opiskelijan työskentelyn on vastattava vähintään hyviä tietoja.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus sovitaan erikseen.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. opintovuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta