x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVAR12 Liikuntakasvatus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KASVAR12 Liikuntakasvatus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa järjestää turvallisen ja virikkeisen ympäristön omaehtoiselle liikkumiselle sekä tuettua liikuntaa varhaiskasvatuksessa
- ymmärtää toiminnan lähtökohtana sen, että kaikilla osallistujilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua, onnistua ja kokea kehollisuutensa omista lähtökohdistaan
- osaa tukea lasten motoristen perustaitojen ja havaintomotoristen taitojen kehittymistä sekä ymmärtää liikuntakasvatuksen mahdollisuudet lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun tukemisessa sekä merkityksen osana eheytettyjä kokonaisuuksia

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään eri ympäristöille ominaisten liikuntamuotojen pedagogisiin mahdollisuuksiin tukea lapsen kasvua ja kehittymistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Pienryhmäopetus 38 t 0 t
Itsenäinen työskentely 85 t 0 t

Liikuntapedagogiikan perusteet: luennot 4 h, pienryhmäopetus 16 h, itsenäinen työskentely 34 h.
Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa: luennot 8 h, pienryhmäopetus 22 h, itsenäinen työskentely 51 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Liikuntapedagogiikan perusteet  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. 2005. Sosiaali-ja terveysministeriö. Opetusministeriö. Nuori Suomi ry. Helsinki. Verkossa osoitteessa: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1065061

Muu erikseen sovittava kirjallisuus.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, essee.

Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Karvonen, P., Siren-Tiusanen, H. & Vuorinen, R. 2003. Varhaisvuosien liikunta. VK-Kustannus.

Erikseen sovittavat artikkelit.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Mahdollinen arvosanan korottaminen edellyttää liikunnallisten taitojen näyttöä erikseen järjestettävässä, salissa tapahtuvassa, näyttökokeessa.

Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti, itsenäisenä työnä päiväkotipraktikum + hyväksytty raportti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta