x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALTUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Itenäisen tieteellisen työskentelyn hallinta.

Sisältö

1 Tutkimusseminaari (5 op), jossa laaditaan yksi paperi (tutkimusmetodologia ja analyysin raportointi)
2 Itsenäinen tieteellinen tutkielma ja kirjallinen kypsyysnäyte 35 op.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Seminaari

1 Itsenäinen tieteellinen tutkielma (80-100s.), jonka tulee osoittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa tieteenalan teoriaa ja tutkimusmenetelmiä jonkin hallintotieteellisesti mielenkiintoisen ongelman käsittelyyn.

2 Kirjallinen kypsyysnäyte: Koe suoritetaan valvotusti sen jälkeen, kun tutkielma on toimitettu tarkastajille ja kun siihen on saatu lupa oppiaineen professorilta. Kypsyyskokeessa kirjoitetaan essee tentaattorin määräämästä aiheesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu