x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYHT Ajankohtaiset ilmiöt hallintotieteissä 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Jakso suoritetaan, kun 5 opintosuuntakohtaista perusopintojaksoa on suoritettu.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Hallintotieteiden 5 peruskurssia yhteen kokoava opintojakso. Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Herättää opiskelijoiden älyllinen kiinnostus ajankohtaisia, tutkinto-ohjelman sisältöihin liittyviä ilmiöitä ja niiden analysointia kohtaan sekä osoittaa hallintotieteiden erikoistumisalojen välisiä yhteyksiä.

Sisältö

Opintojakso koostuu avausluennosta, verkkotyöskentelystä ja esseesuorituksesta. Esseessä tarkastellaan valittua ajankohtaista ilmiötä hallintotieteiden näkökulmista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely 130 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Monimuotototeutus, luento ja aikataulutettu verkkokurssi

Itsenäinen työskentely  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu