x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTA06 Julkisyhteisöjen kirjanpito ja tilinpäätös 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja, tuntiopettaja(t) ja professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisyhteisöissä sovellettavan kirjanpidon periaatteet. Opiskelija osaa kirjata liiketapahtumia ja muita tapahtumia tilikauden aikaiseen kirjanpitoon sekä ymmärtää juoksevan kirjanpidon merkityksen talouden kuvaajana ja tuntee tilinpäätösraporttien sisällön.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen kirjanpidossa sovellettavan liikekirjanpidon periaatteisiin. Kurssilla käydään läpi kirjanpidon lähtökohdat ja yleiset periaatteet, liiketapahtumien kirjaaminen, tilinpäätöksen johtaminen tilikauden aikaisesta kirjanpidosta sekä tilinpäätösraporttien sisältö. Kurssin teemoja havainnollistetaan eri julkisyhteisöjä koskevien esimerkkien avulla. Opintojaksolla kuvataan yleisellä tasolla julkisyhteisöjen kirjanpidon ja tilinpäätösesittämisen harmonisointipyrkimyksiä, jotka vaikuttavat myös Suomen julkisen sektorin kirjanpitoon ja tilinpäätökseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali, kirjallisuus ja luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu