x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVS10 Kansainvälisen politiikan teoria ja metateoria 10 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi vähintään 20 op kansainvälisen politiikan vaihtoehtoisia aineopintoja (kaksi moduulia).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Syventävien opintojen teoriakurssi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa arvioida kansainvälisen politiikan teorioita suhteessa toisiinsa, tuntee kansainvälisen politiikan teoreettisen tutkimuksen viimeaikaiset suuntaukset, ymmärtää metateorian merkityksen kansainvälisen politiikan tutkimuksen ja käytännön jäsentämisessä sekä kykenee itsenäisesti vertailemaan kansainvälisen politiikan teorioiden vahvuuksia ja heikkouksia. Syventävien opintojen HOPS laaditaan kurssin yhteydessä.

Sisältö

Kansainvälisen politiikan teoria, metateoria.

Opetuskieli

suomi, englanti

Opintojakso on suoritettavissa englanniksi kirjatenttinä (10 op).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallisuuskuulustelu  Kirjallinen tentti  8 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Luentokurssi  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luentokurssi muodostuu luennoista, joilla esitellään keskeiset kansainvälisen politiikan tieteenfilosofiset ja teoreettiset lähtökohdat ja ruoditaan niitä tuoreiden keskustelujen ja opintosuunnan piirissä tehtävää tutkimusta vasten.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luentokurssi  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luentokurssi muodostuu luennoista, joilla esitellään keskeiset kansainvälisen politiikan tieteenfilosofiset ja teoreettiset lähtökohdat ja ruoditaan niitä tuoreiden keskustelujen ja opintosuunnan piirissä tehtävää tutkimusta vasten.

Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Written exam 10 ECTS  Kirjallinen tentti  10 op
englanniksi
Oppimateriaalit 

Politics Master's level exchange students may take this module as a book exam (10 ECTS) with Wendt, one IR classic and 2 further books to be agreed on with the teacher in charge of the module.

Wendt, Social Theory of International Politics. Cambridge University Press 1999. (3 ECTS)

And one of the following:

Aalto – Harle – Moisio, International Studies: Interdisciplinary Approaches. Palgrave Macmillan 2011. (e-material) (2 ECTS)

Chernoff, Theory and Metatheory in International Relations. Palgrave Macmillan 2007. (e-material) (2 ECTS)

Katzenstein – Sil, Beyond Paradigms: Analytic Eclecticism in the Study of World Politics. Palgrave Macmillan 2010. (2 ECTS)

Jackson, The Conduct of Inquiry in International Relations: Philosophy of Science and Its Implications for the Study of World Politics. Routledge 2015. (e-material) (2 ECTS)

Kurki, Causation in International Relations. Cambridge University Press 2008. (e-material) (2 ECTS)

And one of the following:

Bull, Anarchical Society. Palgrave Macmillan 2002. 3rd edition (3 ECTS)

Jervis, Perception and Misperception in International Politics. Princeton University Press 1976. (3 ECTS)

Morgenthau, Politics among Nations: Struggle for Power and Peace. McGraw-Hill 2006. 7th edition (3 ECTS)

Sylvester, Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era. Cambridge University Press 1994. (3 ECTS)

Waltz, Theory of International Politics. Addison-Wesley 1979. (3 ECTS)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

A written exam. Please contact the teacher in charge for further information.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisessa tentissä tentitään seuraavat teokset:

Wendt, Social Theory of International Politics. Cambridge University Press 1999. (3 op)

Sekä yksi seuraavista:

AaltoHarleMoisio, International Studies: Interdisciplinary Approaches. Palgrave Macmillan 2011. (e-aineisto) (2 op)

Chernoff, Theory and Metatheory in International Relations. Palgrave Macmillan 2007. (e-aineisto) (2 op)

KatzensteinSil, Beyond Paradigms: Analytic Eclecticism in the Study of World Politics. Palgrave Macmillan 2010. (2 op)

Jackson, The Conduct of Inquiry in International Relations: Philosophy of Science and Its Implications for the Study of World Politics. Routledge 2015. (e-aineisto) (2 op)

Kurki, Causation in International Relations. Cambridge University Press 2008. (e-aineisto) (2 op)

Sekä yksi klassikko seuraavista:

Bull, Anarchical Society. Palgrave Macmillan 2002. 3. painos [tai jokin muu painos] (3 op)

Jervis, Perception and Misperception in International Politics. Princeton University Press 1976. (3 op)

Morgenthau, Politics among Nations: Struggle for Power and Peace. McGraw-Hill 2006. 7. painos [tai jokin muu painos] (3 op)

Sylvester, Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era. Cambridge University Press 1994. (3 op)

Waltz, Theory of International Politics. Addison-Wesley 1979. (3 op)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu