x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTS01 Tilinpäätöksen tulkinta julkisessa hallinnossa 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys julkisyhteisöjen toiminnan taloudellisesta analysoinnista ja alan tutkimuksesta. Opiskelija osaa laatia mittareita ja arvioida niiden toimivuutta. Hän ymmärtää tunnuslukujen monitulkintaisuutta. Opiskelija tuntee julkisyhteisöjen tilinpäätösinformaation ja osaa tulkita tilinpäätökseen perustuvien tunnuslukujen pohjalta julkisyhteisöjen taloudellista tulosta ja asemaa. Opiskelija osaa arvioida julkisyhteisöjen toiminnan taloutta ja talouden tasapainoa.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää julkisyhteisöjen taloudellisen informaation sisältöön ja sen tulkintaan sekä alan tutkimukseen. Opintojaksolla opiskelija laatii case-harjoituksina talousanalyyseja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t
Seminaari 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento-opetus ja seminaarityöskentely  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

seminaarityöskentely

harjoitustyö(t)

esseet

Seminaarityöskentelyyn osallistuminen on pakollista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali, kirjallisuus ja muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu