x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVS31 Maailmanpolitiikan tutkimus 10 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Muiden kuin politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoilta vaadittavat edeltävät opinnot: POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot (20 op) sekä moduuli POLKVA30 Maailmanpolitiikka (10 op).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys maailmanpolitiikkaa koskevasta viimeaikaisesta tutkimuskirjallisuudesta. Hän on perehtynyt syvällisemmin uuteen ulkopolitiikkaa ja diplomatiaa koskevaan tutkimuskirjallisuuteen, joita koskevat uusimmat keskustelut ja merkittävimmät teoreettiset lähestymistavat hän tuntee. Opiskelija osaa kritisoida ja soveltaa tutkimuksessa esitettyjä väitteitä omassa tutkimustyössään.

Sisältö

Opintojakson aihealueet käsittelevät globaalin hallinnan ja kansainvälisen järjestelmän luonnetta koskevia kysymyksiä, suurvaltojen ulkopolitiikkaa sekä kansainvälistä diplomatiaa. Kirjallisuus kattaa myös näiden kysymysten tutkimuksessa käytettyjä teoreettisia ja metodologisia lähestymistapoja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  10 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

10 opintopistettä seuraavista:

Buzan-Lawson, The Global Transformation. Cambridge University Press 2015. (3 op)

Chan, Looking for Balance: China, the United States, and Power Balancing in East Asia. Stanford University Press 2012. (e-aineisto) (2 op)

Clunan, The Social Construction of Russia’s Resurgence. Johns Hopkins University Press 2009. (e-aineisto) (2 op)

Enloe, Bananas, Beaches and Bases. University of California Press 2014. (2 op)

Krebs, Narrative and the Making of US National Security. Cambridge University Press 2015 (3 op)

Lebow, A Cultural Theory of International Relations. Cambridge University Press 2009. (4 op)

Neumann, Russia and the Idea of Europe. Routledge 2017. (2 op)

Neumann – Sending, Governing the Global Polity. Practice, Mentality, Rationality. The University of Michigan Press 2010. (e-aineisto) (2 op)

Patomäki, The Political Economy of Global Security. Routledge 2008. (e-aineisto) (2 op)

Pouliot, International Pecking Orders. Cambridge University Press 2016. (3 op)

Rathbun, Trust in International Cooperation. International Security Institutions, Domestic Politics and American Multilateralism. Cambridge University Press 2011. (e-aineisto) (2 op)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu